TERMOZETA

 

TERMOZETA  modello  804  "Polver 20"

TERMOZETA  modello non identificato

TERMOZETA  modello  655

TERMOZETA  modello  837 "Cosetta"

TERMOZETA  modello  655

TERMOZETA  modello  655

TERMOZETA  modello  655, Ricevuta di acquisto, 1976

TERMOZETA  modello  655, Certificato di garanzia, 1973

TERMOZETA  modello  655, Certificato di garanzia, 1973